Czym jest hipoteka?

hipo17Czym jest hipoteka, o której bardzo często można usłyszeć w programach telewizyjnych i radiowych? Hipoteka oznacza ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Najczęściej o hipotece słyszymy przy okazji kredytów hipotecznych. Bank lub firma kredytująca, zabezpiecza swoje interesy poprzez dokonanie wpisu do hipoteki. Wpis taki zawiera wysokość wierzytelności i  datę jej powstania – zazwyczaj jest to data wypłaty kredytu.

Jak w praktyce działa hipoteka?

Kiedy kredytobiorca przestanie regulować raty, wierzyciel może dochodzić swoich praw przez wykorzystanie hipoteki. Oznacza to, że nieruchomość zostanie wykorzystana do zaspokojenia jego żądań. W konsekwencji może zostać sprzedana.

Informacje o ustanowionej na nieruchomości hipotece można uzyskać przeglądając księgi wieczyste. Dostęp do nich jest bezpłatny i online. By przeglądać wybrane księgo wieczyste, należy znać ich numer. Informacje o hipotece obciążające nieruchomość odnajdziemy w IV dziale księgi wieczystej.

O czym należy pamiętać?

Bardzo ważne jest, aby przed zakupem nieruchomości sprawdzić jej księgi wieczyste. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której zakupimy mieszkanie lub dom, obciążony hipoteką. Pamiętać trzeba, że prawo do zaspokojenia wierzytelności z hipoteki na nieruchomości nie znika wraz ze zmianą jej właściciela. Co to oznacza? Że nie dopełniając sprawdzenia księgo wieczystej, możemy nabyć nieruchomość, która w niedługim czasie może trafić na sprzedaż.